Personlig assistans

Tjänsten personlig assistans är till för dig som har en funktionsnedsättning som gör att du inte kan göra allting på egen hand, utan måste ha personal i form utav personliga assistenter som hjälper dig med att få livet att fungera för dig.Personal Vacation Assistance At Your Service Today
Skulle det vara så att du är i behov av att få hjälp av personliga assistenter i mer än 20 timmar per vecka, så kan du ha möjlighet att få ta del av personlig assistans. Det finns många behov att ta hänsyn till och för att få ta del av assistansersättning är exempelvis om du har problem med att klä på dig, att du inte kan sköta dina måltider och behöver hjälp med din mat, att du inte kan kommunicera med andra eller har svårigheter att vara i sociala sammanhang assistansblogg.se.
Det är några av dessa behov som utgör grunden till att du har rätt till assistansersättning. Skulle det vara så att du har ytterligare behov som du behöver hjälp med, då kan du utöver assistansersättningen ansöka om mer hjälp som går att få.
Om du har något av dessa behov, men det sker under mindre tid än 20 timmar per vecka. Då har du fortfarande rätt till att få personlig assistans, men det blir via en annan enhet som du får kontakta i den kommun du är bosatt i.
Ersättning för personlig assistans
Först och främst behöver du ett utlåtande från din läkare som beskriver din funktionsnedsättning, vilka behov som du vill ha hjälp med och hur din funktionsnedsättning påverkar dig ilivet. Efter att du har fått ditt läkarutlåtande, så tar du kontakt med Försäkringskassan som har hand om ditt ärende och som är den myndighet som tar beslut i ärenden som rör personlig assistans.
Försäkringskassan berättar att de har en handläggningstid som tar uppemot 5 månader innan de kan ge dig ett beslut huruvida du är godkänd för att få ersättning eller inte. Skulle det vara så att du har personlig assistans innan du har fått ettbeslut av Försäkringskassan och det är ettsvar som gör dig berättigad till personlig assistans. Då är nästa steg att rapportera det till Försäkringskassan och lämna in scheman och övriga dokument som styrker din assistans, för att kunna få ersättning för de kostnader som assistansen har kostat innan ditt beslut om personlig assistans.
Skulle det vara så att ditt beslut om ersättning och det är godkänt, så är nästa steg att välja hur assistansen skall anordnas. Om det är du själv som skall bestämma över vilka assistenter du ska få hjälp av eller om det är kommunen eller ett externt företag som skall hjälpa dig med assistansen. Försäkringskassan rekommenderar att du på förhand valt ut och meddelat dem det innan beslutet om ersättning är taget, eftersom det är till hjälp för alla parter i processen.
Beroende på hur du väljer att göra med din personliga assistans. Om du väljer att anlita ett företag eller kommunen eller om du väljer att själv ta hand om rekrytering av personal och anställa på egen hand, så kommer du att få din berättigade utbetalning av ersättning antingen i förskott eller efterskott. Det vanligaste alternativet är efterskott och det är då att du har valt att avsäga dig ansvar och har tillåtit ett företag eller kommunen att anställa och förse dig med personal som hjälper dig med dina dagliga behov.
Tänk på att för att få ta del av assistansersättning behöver du ha skickat in en ansökan om assisterande personal innan du blir 65 år. Är fallet att du gör en ansökan efter att du blivit 65 år, så blir ansökan ogiltig och kommer istället att övergå till äldreomsorgen som finns i den kommun som du är folkbokförd.

Leave a Reply

Comment
Name*
Mail*
Website*